Ansioluettelo - Juha Savilaakso

Performance Analyst

Nokia & Microsoft Mobile Oy:
1.3.2008 -
31.12.2014

Liiketoiminnan johtamisen prosessien suunnittelu, kehitys ja tukeminen. Tuloskortiston ja suorituskyvyn mittareiden kehitys, ylläpito ja raportointi. Liiketoiminnan analysointi ja toimenpide-ehdotusten tekeminen eri liiketoimintayksiköille.

Microsoft Mobile Oy 26.4.2014 – 31.12.2014

54 / 100