Blogi

Liiketoimintasuunnitelma

Juha Savilaakso
Juha Savilaakso
Juha Savilaakso
DI, KTM, Yrittäjä, Toimitusjohtaja Digiagentti Oy

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma vastaa seuraaviin kysymyksiin.

 • Miksi yritys on olemassa?
 • Kenelle yritys myy?
 • Millä tavalla yritys hallitsee riskit?
 • Millä tavalla yritys kehittyy ja kasvaa?
 • Missä ja miten yritys toimii?
 • Mitä tuotteita ja palveluita yritys myy?

Liikeidea

Liikeidea vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä yritys myy?
 • Kenelle yritys myy?
 • Miten yritys myy?
 • Miten yritys toimii?
 • Missä yritys toimii?

Yrittäjän osaaminen

Yrittäjän tulee keskittyä myös oman osaamisen kehittämiseen ja pohtia seuraavia asioita:

 • Minkälainen koulutus yrittäjällä on?
 • Minkälainen työkokemus yrittäjällä on?
 • Minkälaista osaamista pitää vielä hankkia?

Yrityksen asiakkaat

Asiakkaat tuovat yritykselle liikevaihdon eli on erittäin tärkeää pohtia seuraavia asioita:

 • Ketkä ovat yrityksen asiakkaita?
 • Kuinka paljon yrityksellä on potentiaalisia asiakkaita?
 • Missä asiakkaat sijaitsevat?
 • Mitkä ovat asiakkaiden perusteet ostopäätökselle?
 • Mitä asiakkaiden tarpeita tuotteet ja palvelut tyydyttävät?
 • Mitkä asiakkaiden ongelmat tuotteet ja palvelut ratkaisevat?

Yrityksen tuotteet ja palvelut

Yrityksen tuotteet ja palvelut tulee olla kunnossa, että yrityksellä on mahdollisuus saada lisää asiakkaita. Yrittäjän kannattaa pohtia seuraavia asioita:

 • Mitä tuotteita ja palveluita yritys tuottaa?
 • Miten yrityksen tuotteet ja palvelut eroavat kilpailijoiden vastaavista?
 • Miten asiakkaan ongelmat ratkaistaan?

Hinnoittelu

Oikeanlainen hinnoittelu on erittäin tärkeää ja vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Hinnoittelun osalta kannattaa pohtia seuraavia asioita:

 • Miten yritys hinnoittelee tuotteet ja palvelut?

SWOT analyysi

Liiketoimintasuunnitelmassa tehdään myös SWOT analyysi.

Toimiala ja kilpailu

Liiketoimintasuunnitelmassa määritellään myös yrityksen toimiala ja kilpailutilanne.

Markkinointi, mainonta ja myynti

Yrittäminen on myyntityötä.

 • Miten yritys markkinoi tuotteitaan ja tavoittaa asiakkaansa?
 • Ketkä ovat asiakkaita?
 • Paljonko asiakkaita on yrityksen toimialueella?
 • Millaisiin ryhmiin asiakkaat voidaan jakaa?
 • Paljonko asiakkaat ovat valmiit maksamaan tuotteista ja palveluista?
 • Miksi asiakas valitsisi yrityksen tuotteet ja palvelut kilpailijoiden sijaan?
 • Miten asiakkaan tarpeet tunnistetaan?
 • Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissa

Liiketoimintasuunnitelma laskelmat

Myyntilaskelma

Kannattavuuslaskelman osoittama minimilaskutustavoite jaetaan eri asiakasryhmien kesken.

Kannattavuuslaskelma

Kannattavuuslaskelma kertoo paljonko tuotteita ja palveluita pitää myydä, että yritystoiminta on kannattavaa.

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelmassa selvitetään rahan tarve ja mistä rahaa saadaan.

Yritystoiminnan riskit

Yritystoimintaan liittyy aina monenlaisia riskejä. Riskit pitää tunnistaa, että niihin voi varautua ja niiltä suojautua. Riski voi olla myös mahdollisuus. Riskienhallinta tulee olla ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä. Riskejä voivat olla:

 • liikeriski
 • henkilöriski
 • sopimus- ja vastuuriski
 • tietoriski
 • tuoteriski
 • ympäristöriski
 • keskeytysriski
 • rikosriski
 • paloriski

Yrityksen kirjanpito

Tilitoimiston, kirjanpitäjän ja kirjanpito-ohjelman valinta

Vakuutukset

Tarvittavien vakuutusten ottaminen yritykselle onnistuu esimerkiksi If yritysasiakkaat vakuutukset kautta.

Aineettomat oikeudet

Aineettomia oikeuksia ovat muun muassa seuraavat:

 • Immateriaalioikeudet (vähennetään kopioinnin riskiä)
 • Patentti
 • Pikkupatentti
 • Tavaramerkkisuoja
 • Mallisuoja
 • Salassapitosopimukset
LinkedIn
Facebook
Twitter
83 / 100

Liiketoiminta blogi